Cơ sở sản xuất

HTX Hoa Hồng

Số 55, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Hoa Hồng cho thế gian

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Lô 1A
(10000 m2)
CĐ Hữu cơ
Phạm Thị Hồng Nga Hoa Hồng cổ Súp lơ trắng Súp lơ trắng Hoa hồng
Hoa Hồng cổ
(2000 m2)
CĐ Hữu cơ
Phạm Thị Hồng Nga Rau tằm Đợt 1 Rau tằm Đợt 1

Thông tin chung

Giới thiệu Xuất khẩu và Nội tiêu
Cổng truy xuất thainguyen.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 1
Quản lý Phạm Thị Hồng Nga
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Nước tưới Nước ngầm lọc sạch theo tiêu chuẩn nước máy, đủ điều kiện sản xuất hữu cơ
Đất trồng Đã cấp giấy xác nhận an toàn
Khu vực sản xuất
Số 55, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua
Quế Lâm
Phân bón 20 tấn/ha Cung cấp dinh dưỡng 04/02/2020