Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

HTX Hoa Hồng

Số 55, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch